Oprysk doglebowy pszenicy

Oprysk doglebowy pszenicy

Po siewie przychodzi czas na oprysk herbicydowy, mam na niego 3 dni od daty siewu. Ochrona herbicydowa wykonana jesienią jest o wiele mniej kosztowna i bardziej skuteczna od zabiegów wykonywanych w terminie wiosennym.
Agrotechnika uprawy pszenicy

Agrotechnika uprawy pszenicy

Siew pszenicy, korzystając z dobrodziejstw jakie oferują nam firmy Horsch, John Deere i Trimble od kliku lat siejemy pszenicę jednak z roku na rok coraz bardziej precyzyjnie i ergonomicznie. John Deere napędza, Horsch dba o precyzję odkładania nasion a Trimble za...