Od 2 października do dnia dzisiejszego testowaliśmy siewnik pasowy firmy Mzuri. Maszyna ta w jednym przejeździe wykonuje uprawę głęboką, wysiew nawozu, siew pszenicy.  Testowaliśmy siew bezpośrednio w ściernię, w podłoże raz uprawione broną talerzową po nawożeniu organicznym (gnojowica).  Teraz czekamy na wschody, dla porównania równolegle sialiśmy te same odmiany pszenicy siewnikiem pneumatycznym firmy Horsch. Na zdjęciach widać porównanie obsianych pól jednym i drugim siewnikiem.

w najbliższym czasie zamieścimy film z siewu pasowego.