O gospodarstwie

Nasze Gospodarstwo leży na Dolnym Śląsku, 25 km na wschód od Wrocławia. Jest gospodarstwem rodzinnym i kontynuuje tradycje gospodarstwa mojego ojca Stanisława dla którego rolnictwo i uprawa roli były pasją. To on jako jeden z pierwszych rozpoczął stosowanie technik uprawy bezorkowej, następnie w celu poprawy jakości gleby wprowadził do swojej agrotechniki pożyteczne mikroorganizmy jakimi są E-my.

W 2004 roku rozpoczęliśmy głęboką modernizację gospodarstwa rolnego stawiając na nowe maszyny, urządzenia oraz technologie związane z produkcją roślinną. Standardami w naszym Gospodarstwie są Rolnictwo Precyzyjne, skanowanie gleby, mapy aplikacyjne nawożenia, plany nawozowe, prowadzenie AutoTrack w oparciu o technologię GPS z korekcją RTK (dokładność 2,5 cm rok do roku).