Rębak pracuje, pilarze mają pełne ręce roboty… a  z dnia na dzień widać coraz więcej wykonanej pracy. Miejsca w których były zastoiny wodne zaczynają przesychać. Po usunięciu samosiejek i połamanych drzew przyjdzie czas na odtworzenie urządzeń melioracyjnych oraz uprawę ziemi i siew łubinu który ma poprawić stanowisko na przyszłe lata. W miesiącach październik, listopad ubiegłego roku wykonaliśmy wapnowanie działki a w miesiącu lutym br. pobraliśmy próby glebowe by sprawdzić czy poprzednie zabiegi przyniosły skutek. Efekty były zaskakujące!

IMG_5197 IMG_5196 IMG_5193  IMG_5185 IMG_5182 IMG_5181