Oprysk doglebowy pszenicy

Oprysk doglebowy pszenicy

Po siewie przychodzi czas na oprysk herbicydowy, mam na niego 3 dni od daty siewu. Ochrona herbicydowa wykonana jesienią jest o wiele mniej kosztowna i bardziej skuteczna od zabiegów wykonywanych w terminie wiosennym.