VRA – Variable Rate Application, po wielu próbach udało się spiąć wysiewacz do nawozów Amazone z komputerem Amatron 3 oraz nawigację polową Trimble. Dzięki temu możemy na podstawie map zasobności przygotowywać mapy aplikacyjne wysiewanych nawozów. Do pełni szczęścia brakuje kombajnu z monitorem plonu. Informacje o plonie i zasobności pozwolą na dokładne planowanie nawożenia roślin.

mapy VRA1