Czas na kolejne zabiegi

Czas na kolejne zabiegi

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy kolejnego przeglądu stanowisk obsianych pszenicą zimową oraz rzepakiem. Po przymrozkach które miały miejsce w ostatnich dniach kwietnia pszenica powoli się regeneruje. Od kilku dni kwietnie też rzepak jednak do pełni kwitnienia jeszcze...
Monitoring stanowisk pszenicy sianej pasowo

Monitoring stanowisk pszenicy sianej pasowo

w niedzielę 14 lutego prowadziliśmy monitoring stanowisk pszenicy sianej w technice pasowej. Ich stan przedstawiamy na załączonych zdjęciach. Jak na połowę lutego to wygląda ona dość dobrze. Stanowiska na których sialiśmy pszenicę bezpośrednio w ściernię po rzepaku...
Przygotowanie stanowisk pod nowe zasiewy

Przygotowanie stanowisk pod nowe zasiewy

Nadszedł czas na uzupełnienie informacji na stronie. Zamieszczamy zdjęcia z wapnowania stanowisk po rzepakach. Część ze stanowisk „powinna” być wapnowana inna ma „wskazania” w każdym razie dbając o dobrą kulturę rolną i zalecenia OSCHR...
Rekultywacji ciąg dalszy

Rekultywacji ciąg dalszy

Rębak pracuje, pilarze mają pełne ręce roboty… a  z dnia na dzień widać coraz więcej wykonanej pracy. Miejsca w których były zastoiny wodne zaczynają przesychać. Po usunięciu samosiejek i połamanych drzew przyjdzie czas na odtworzenie urządzeń melioracyjnych...